Vi får folk i arbeid

Det finnes ikke én vei tilbake til arbeidslivet som passer for alle. Det er derfor ALF har tilbud som dekker mange forskjellige behov. Vi samarbeider med både det offentlige og det private næringslivet og når vi ser at et behov ikke er fylt, utvikler vi våre egne løsninger. Løsninger som virker.

I over ett tiår har Senter for arbeidslivsforberedelse – ALF – vært først med de beste løsningene. Våre metoder har inspirert arbeidslivsrettede tiltak over hele landet. Det er fordi ALF består av fagfolk med lang erfaring fra rehabilitering av mennesker som av ulike grunner har havnet utenfor arbeidslivet.

ALF får folk i arbeid.


— O —