ALF er med i OK-AMB
OK-AMB er forkortelse av Opplæringskontoret Arbeidsmarkedsbedriftene. OK-AMB skal legge til rette for en god læreprosess, slik at flest mulig får sjansen til å tilegne seg kompetanse innen det yrket de ønsker. OK-AMB er tverrfaglig og kan ta inn søkere til fagopplæring i alle fag.
Målgruppen er ungdommer som har utfordringer med å sluttføre opplæringstiden på egen hånd. Både lærlingekandidater og ordinære lærlinger er aktuell for OK AMB. OK AMB har nært samarbeid med Hordaland fylkeskommune/opplæringsavdeling.

OK-AMB kan bistå med:
– Å legge til rette for fagopplæring til elever som har behov for tilrettelegging og ekstra oppfølging
– Karriereveiledning for elever som er usikker på hva de ønsker
– Etablere samarbeid, finne lærlingeplasser
– Inngår formelle avtaler som gjelder for lærlinger / lærlingekandidatordningen
– Følge elven frem til han / hun har fått kompetansebevis og eller fagbrev

Til lærlinger:
Kontakt Opplæringskontoret hvis du har utfordringer med å gjennomføre ditt lærlingeløp og lurer på om dette kan være noe for deg.

Til bedrifter:
Trenger dere rådgivning og veiledning tilknyttet sosialfaglige utfordringer i tilknytning til lærlingeløp ta gjerne kontakt. Har dere mulighet til å ta imot lærlingeplasser og ønsker å samarbeide med gode samarbeidspartnere så ta kontakt.

Kontakt ALF
(Mulige lærlingeplasser, spørsmål om oppfølging, generell informasjon …)
Nina de Lange
Telefon 474 66 122
nina@alf.no

Kontakt med Opplæringskontoret
(Inntak, formell forhold rundt lærlingeløp …)
May-Lill Torsvik
Daglig leder
mlt@okamb.no
mobil: 40438052

 


— O —