Alf_tekst_auroraAurora er et tilbud til kvinner før, under og etter soning. Prosjektet har siden oppstart i 2009 arbeidet med kvinner i de vanskelige overgangene før og etter soning med fokuset «Straff som en mulighet». Alle kvinner som blir innkalt til straffegjennomføring i vår region får i soningsinnkallelsen informasjon om prosjekt Aurora og hva vi kan bistå dem med.

Prosjekt Aurora gir kvinner bistand til å se på straff som en mulighet. En mulighet til endring, det være seg rus, prostitusjon og kriminalitet. Aurora er med i planlegging av straff, motivator under straffegjennomføring, planlegging av løslatelser og er der også etter løslatelse. Aurora er der i de vanskelige overgangene og har bistått 120 straffedømte kvinner.

I 2014 arrangerte Aurora en nasjonal Aurora-konferanse med innlegg omkring temaet kvinner og soning hvor det ble presentert forskningsresultater, erfaringer og muligheter og utfordringer.

brevVi har hatt stor pågang av henvendelser fra kvinner som er innkalt til soning. Vi har bistått kvinner til å søke – og de har fått innvilget – elektronisk kontroll istedenfor lukket fengsel, samt bistått ved soningsutsettelse, rusbehandling, fra lukket til åpen soning og generell forberedelse av hva som møter dem under straffegjennomføring.

Aurora samarbeider tett med Kriminalomsorgen, Helse Bergen og ulike deler av hjelpeapparatet. I 2014 etablerte vi også et lavterskel arbeidstilbud for Aurorakvinnene ved Klosterhagen Hotell. Erfaringene fra dette tilbudet er gode, og det ga flere av deltakerne mulighet til å kvalifisere seg for videre deltakelse i ordinær arbeidstrening ved hotellet.

 


Fyll ut skjemaet for å kontakte Aurora

Din kontaktinfo

Hvordan kan vi hjelpe?


— O —