ALF as har totalt 50 AFT-arbeidstreningsplasser fordelt på eksterne og interne arenaer.

Alle internavdelingene, med unntak av Klosterhagen hotell, holder til i Klaus Hanssens vei 22. Arbeidstiden er fra kl. 08:00-15:00 hver dag, men med mulighet for individuell tilpasning. Målet er videreføring til ordinært arbeid eller utdanning. Våre arbeidstreningstiltak driftes i hovedsak på oppdrag fra NAV.

Inntak

Inntak i skjer gjennom henvisning fra NAV, men vi oppfordrer aktuelle søkere om å ta kontakt for informasjon og en omvisning i forkant av henvisning. Gjerne sammen med sin kontakt hos NAV slik at oppstart og mål for deltakelse kan planlegges på en best mulig måte.

Deltaker kan være i tiltaket inntil et år. I særskilte tilfeller kan perioden forlenges i samarbeid med NAV.

Klosterhagen hotell
Klosterhagen Hotell er et AFT-tiltak i regi av ALF. Hotellet gir mulighet for arbeidstrening innen ulike områder som kjøkken, resepsjon og kundebehandling, renhold, servering, tilrettelegging for kurs og konferanser samt vedlikehold og vaktmestertjenester. Hotellet er også godkjent lærebedrift i fagene kokk og resepsjon.

IT & Grafisk
IT & Grafisk er et tilbud for personer med interesse for kreative fag og datakunnskaper. Avdelingen vektlegger opplæring innen grafisk design, og hele designprosessen fra utkast gjennom utforming til ferdig produkt og presentasjon for kunden. Opplæringen gis i en kombinasjon av individuell og gruppebasert undervisning. Forberedelse for og videreformidling til ordinært arbeid er et hovedmål.

Drift og vedlikehold
Et tilbud til personer som ønsker å jobbe med praktiske oppgaver. Gruppen gir gode forutsetning for å jobbe manuelt, praktisk og teknisk, med stor vekt på ergonomi og arbeidslære. Det vil også legges vekt på teknisk opplæring og bruk av relevant utstyr i forbindelse med oppdrag for kunder innen facility management.


Fyll ut skjemaet for å kontakte Arbeidstrening (AFT)

Din kontaktinfo

Hvordan kan vi hjelpe?

Legg gjerne til en fil (cv, bilde, osv.)