Alf_tekst_dagtilbud_180pt

Dagsverket og Megafon i ALF har til hensikt å gi mennesker som står et stykke unna det ordinære arbeidslivet, særlig på grunn rusproblematikk, en mulighet til å realisere seg selv som arbeidstaker.

Personer som søker seg til disse tilbudene har et ønske om å bidra til samfunnet, å få en identitet som arbeidstaker og å få være en del av et arbeidsmiljø.


— O —