ND er et tilbud til personer som begår narkotikarelatert kriminalitet om å sone betinget fengsel med vilkår om å gjennomføre narkotikaprogram med domstolskontroll. Det er en straffegjennomføring i frihet der man i tillegg til å forebygge ny kriminalitet, legger til rette for endring hos den domfelte gjennom ulike hjelpe- og behandlingstilbud.

ALF tilbyr arbeidstrening for deltakere under ND med tilsvarende arbeidsoppgaver som drift- og vedlikeholdsgruppen. Deltakere i ND kan få arbeidstrening gjennom ALF to ganger per uke.

Innsøking skjer gjennom Kriminalomsorgen.


Fyll ut skjemaet for å kontakte Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

Din kontaktinfo

Hvordan kan vi hjelpe?

Legg gjerne til en fil (cv, bilde, osv.)