Alf_tekst_prosjekter_180ptALF  har lang tradisjon i å starte spennende og innovative prosjekter i samarbeid med ulike aktører (NAV, Bergen kommune, Studentsamskipnaden, Helsedirektoratet, Kriminalomsorgen, Helse Vest m.fl.).

Det er alltid viktig for oss når vi startet et nytt prosjekt at det er rettet inn mot et udekket behov, og at fokuset alltid skal være arbeid.

Vi er stolte av at våre prosjekter har bidratt til utvikling i fagfeltet, og videreført både i Bergen og nasjonalt i ulike former. Dagsverket, Medarbeider med brukererfaring, Studier med støtte, Klosterhagen hotell og Aurora er eksempler på slike prosjekter.

Til høyre finner du en meny over pågående program og prosjekter i ALF.


— O —