Aurora er et tilbud til kvinner før, under eller etter straffegjennomføring i samarbeid med kriminalomsorgen. Prosjektet gir bistand til kvinner til å se på straff som en mulighet til endring og økt livskvalitet.

Aurora er med i planlegging av straff, motivator under straffegjennomføring, planlegging av løslatelser og er der i vanskelige overganger.

180 straffedømte kvinner har fått hjelp til søknad om E.K, §12, soningsutsettelse og bolig m.m. Kvinner får tilbud om VINN program, karriereveiledning VIP 24 og arbeidstrening.


Fyll ut skjemaet for å kontakte Aurora

Din kontaktinfo

Hvordan kan vi hjelpe?

Legg gjerne til en fil (cv, bilde, osv.)