Alf_tekst_daphne_180ptProsjekt Aurora ble på bakgrunn av vårt arbeid med straffedømte kvinner invitert på inn i et Europeisk forskningssamarbeid, koordinert av Universitetet i Birmingham. Midlene for dette toårige samarbeidet kom fra EUs program for forebygging og bekjemping av vold mot kvinner, unge og barn (Daphne III). Samarbeidspartene representert enten en organisasjon eller et universitet i de fem ulike landene, og var valgt ut fordi de til sammen hadde kunnskap om ulike sårbarhets kategorier (menneskehandel, minoriteter, migranter, gjengmedlemmer, rusmiddelavhengige og kriminelle).  Kartleggingen bestod av å se på de nasjonale strategiene for forebygging og bekjempelse av vold i nærere relasjoner mot sårbare kvinner, med fokus på boligsosiale virkemidler.  Funnene ble rapportert i 2014, først nasjonalt (se link til Kvinner på Randen-rapporten) og så samlet, med felles europeiske retningslinjer og anbefalinger (se streettohome.eu).