ALF as gjennomfører et kurs i regi av Erasmus+, Aktiv Ungdom!

Vi er glade for at vi er blitt tildelt midler til å kunne gjennomføre kurset +Employability i Bergen i mai 2019!

Vi får besøk av ungdomsarbeidere fra åtte forskjellige europeiske land (Italia, Hellas, Latvia, Kypros, Portugal, Romania, England og Estland). I løpet av en uke skal vi diskutere hvordan man kan integrere sårbare grupper, i særlig grad ungdom, i arbeidslivet.

Kurset skal fokusere på flere områder

  • Vi vil lære av hverandre og se hvordan dette spørsmålet blir håndtert i de respektive land. Prosjektet har fokus på Ikke-formell læring (Non-formal Education) og kognitive ferdigheter.
  • Deltakerne skal lære hvilke muligheter som ligger i Erasmus-systemet med tanke på å hjelpe ungdom ut i arbeidslivet
  • Øke kunnskapen om bruk av ikke-formell læring som verktøy for å øke unge menneskers muligheter på arbeidsmarkedet
  • Gi deltakerne kompetanse i å designe og implementere kurs/øvelser med fokus på kognitive ferdigheter
  • Gi deltakerne trygghet og ferdigheter til å gjennomføre prosjekter myntet på ungdom med færre muligheter og flerkulturelle grupper.

Fyll ut skjemaet for å kontakte +Employability

Din kontaktinfo

Hvordan kan vi hjelpe?


— O —