OK-AMB er forkortelse av Opplæringskontoret Arbeidsmarkedsbedriftene. OK-AMB skal legge til rette for en god læreprosess, slik at flest mulig får sjansen til å tilegne seg kompetanse innen det yrket de ønsker.

OK-AMB er tverrfaglig og kan ta inn søkere til fagopplæring i alle fag.
Målgruppen er ungdommer som har utfordringer med å sluttføre opplæringstiden på egen hånd. Både lærlingekandidater og ordinære lærlinger er aktuell for OK AMB. OK AMB har nært samarbeid med Hordaland fylkeskommune/opplæringsavdeling.

Finn ut mer her.