Kurs for deltakere i introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

ALF driver servicekurs for nyankomne flyktninger på oppdrag fra Bergen kommune.

Vi har 18 plasser på kurset og alle deltakere er henvist gjennom Introduksjonssenteret for flyktninger. Deltakerne går på kurs hos ALF to dager i uken og får norskundervisning på Nygård skole tre dager i uken. Kurset har oppstart i august og varer til utgangen av juni måned året etter.

Kurset består av en teoridel med tema salg og service og en praksisdel på 14 uker hvor deltakerne er utplassert i ordinære bedrifter for å få prøve ut sine arbeidsevner og ferdigheter de har lært på kurset.

Under teoridelen får deltakerne også bli kjent med arbeidet på ulike avdelinger i ALF.

ALF samarbeider med en rekke ulike arbeidsgivere i Bergen i forbindelse med praksisutplasseringen.


Fyll ut skjemaet for å kontakte Servicekurs for nyankomne flyktninger

Din kontaktinfo

Hvordan kan vi hjelpe?

Legg gjerne til en fil (cv, bilde, osv.)