Målgruppe

Varig tilrettelagt arbeid tilbys personer med en langvarig psykisk lidelse, som har søkt om – eller fått innvilget – uføretrygd. Tilbudet drives hovedsaklig i samarbeid med Bergen kommune, men NAV er også inne med 29 av rundt 110 plasser. I tillegg til uføretrygd mottar den enkelte en bonuslønn. I 2019 utgjør lønnen kr 38,- per time. Lønnen er skattepliktig.

En tilrettelagt arbeidsplass, enten i ALFs egne verksteder eller ute i eksterne bedrifter, gir en tilhørighet til arbeidslivet og muligheter for tilfriskning. Målet er ikke først og fremst å komme i ordinært arbeid, men for enkelte er dette både en mulighet og en realitet.

VTA er et arbeidstilbud med bruk av restarbeidsevne og med fokus på den enkeltes ressurser. Vi ønsker at den enkelte skal oppleve mestringsfølelse og økt livskvalitet gjennom arbeid og sosialt fellesskap. Alle våre tiltak krever en viss arbeidsevne.  Målgruppen omfatter også personer med rusproblematikk/psykiatri.

Det inngås skriftlig kontrakt med alle arbeidstakerne, med en måneds prøvetid.

De siste årene har vi hatt en økt innsøking av yngre uføretrygdede. Disse blir spesielt fulgt opp med tanke på eventuell videreføring til ordinært arbeid på sikt.

Innsøking

Arbeidstakerne i våre tilrettelagte arbeidstilbud søker direkte til ALF i samarbeid med sin kontaktperson innen psykisk helse, DPS, NAV, fastlege eller andre. Det er et krav for inntak at man har en kontakt i helsetjenesten. Arbeidstid avtales etter  arbeidsevne og innenfor rammene for normalarbeidstid.  Arbeidshverdagen legges så tett opp mot en vanlig arbeidsdag som mulig. Alle arbeidstakerne får oppfølging av sin kontakt på arbeidsplassen og har evaluering med sin faste kontakt minst en gang i året.

Innsøking til alle ALFs VTA-avdelinger skjer via inntaksteam på Enkeltarbeidsplasser.

Arbeidsklær dekkes av ALF. Reiseutgifter dekkes ikke.

Last ned søknadsskjema til ALF_VTA_Soeknadsskjema


Fyll ut skjemaet for å kontakte Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Din kontaktinfo

Hvordan kan vi hjelpe?

Legg gjerne til en fil (cv, bilde, osv.)