Enkeltarbeidsplasser er et tilbud til dem som mestrer en arbeidssituasjon ute i en ordinær bedrift gjennom VTA tiltaket. Det inngås avtaler om tilrettelagt arbeid i en privat bedrift eller offentlig etat som er tilpasset den enkeltes erfaring og ønsker. Det etableres et kontaktnettverk på arbeidsplassen og med ALF. Vi samarbeider med arbeidstaker og den enkelte bedrift om hvordan arbeidsdagen legges opp, arbeidsoppgaver og oppfølging. Ansettelsesforholdet er til ALF, og arbeidstaker følges opp av en av våre jobbkonsulenter.

Arbeidstøy dekkes av ALF.

Innsøking til inntaksteam på Enkeltarbeidsplasser.


Fyll ut skjemaet for å kontakte Eksterne arbeidsplasser/enkeltarbeidsplasser i VTA

Din kontaktinfo

Hvordan kan vi hjelpe?

Legg gjerne til en fil (cv, bilde, osv.)