Arbeidstakerne i våre tilrettelagte arbeidstilbud søker direkte til ALF i samarbeid med sin kontaktperson innen psykisk helse, DPS, NAV, fastlege eller andre.

Det er et krav for inntak at man har en kontakt i helsetjenesten.

Arbeidstid avtales etter  arbeidsevne og innenfor rammene for normalarbeidstid.  Arbeidshverdagen legges så tett opp mot en vanlig arbeidsdag som mulig.

Alle arbeidstakerne får oppfølging av sin kontakt på arbeidsplassen og har evaluering med sin faste kontakt minst en gang i året.