ALF as, Senter for arbeidslivsforberedelse er en arbeid og inkluderingsbedrift som tilbyr arbeid og arbeidstrening for mennesker som på grunn psykisk helse, rus eller andre utfordringer står utenfor det ordinære arbeidslivet.

I vår VTA-avdelingen tilbyr vi varig tilrettelagt arbeid internt i våre verksteder, og ute i ordinære bedrifter i samarbeid med eksterne arbeidsgivere.

Målgruppen er mennesker med uføretrygd på grunn av en psykisk lidelse eller ruslidelse. Tiltaket gir en tilhørighet til arbeidslivet og har fokus på den enkeltes ressurser. Vi legger vekt på at den enkelte skal oppleve mestringsfølelse og økt livskvalitet gjennom arbeid og sosialt fellesskap. Målet er ikke først og fremst å komme i ordinært arbeid, men for enkelte er dette både en mulighet og en realitet.

Ved vår eksternavdeling, Enkeltarbeidsplasser, har vi nå ledig 80 % stilling som jobbkonsulent/markedskoordinator.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere kontakt med, og følge opp, eksterne arbeidsgivere
 • Inntak og oppfølging av arbeidstakere ute på arbeidsplasser
 • Jobbe tett opp mot fagleder i det daglige arbeidet
 • Journalføring og rapportskriving
 • Markedsføre ALF as generelt og VTA-avdelingen spesielt
 • Etablere samarbeid med nye arbeidsgivere, følge opp eksisterende avtaler og bidra til å innhente nye oppdrag for våre internavdelinger

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med veiledning
 • Relasjonskompetanse
 • Erfaring med målgruppen
 • God kunnskap om og erfaring fra markedsarbeid/ salg
 • Norsk flytende

Utdanning

 • Sosialfaglig, eller annen relevant utdanning / fagbakgrunn

Egenskaper

 • Utadrettet
 • Stor arbeidskapasitet
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Selvstendig og systematisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å være «på farten»

Vi tilbyr

 • Fast stilling i et godt arbeidsmiljø
 • Spennende og travle arbeidsdager. Ingen dager er like!

Spørsmål om stillingen:

Kontakt Åse Holst, fagleder VTA-avdelingen, tlf.: 930 27 362 mail; ase@alf.no

Søknad sendes til: ALF as, Klaus Hanssens vei 22, 5053 Bergen. Eller pr. mail til alf@alf.no

Søknadsfrist; 7 juni.

 


— O —

Tagged on: