ALF skal gjennomføre en erfaringssamling for Europeiske ungdomsarbeidere: prosjekt «Kickstart».

Prosjektet gjennomføres med støtte fra EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom i Bergen i uke 22. I alt kommer det deltakere fra ni land (Norge, Sverige, Danmark, England, Polen, Latvia, Kypros, Portugal og Italia).

Formålet er at ungdomsarbeidere fra flere land kommer sammen, utveksler erfaringer og lærer av “best practice” av hverandre. Deltakerne har erfaring fra mange ulike former for ungdomsaktivitet og vi skal ha et ekstra fokus på arbeidsrettet aktivitet.

 


— O —

Tagged on: