Velg en side

Menneskerettighetsdokumenet

RETTIGHETSDOKUMENT FOR TJENESTEMOTTAKERE I ALF AS ALF as forplikter seg til å levere våre tjenester i henhold til den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) samt de europeiske pilarene for sosiale rettigheter. Dette innebærer at tjenestemottakere som benytter...

Kompetansehevingskurs for erfaringskonsulenter

ALF as holder på andre gang kompetansehevingskurs for erfaringskonsulenter i oktober. Kurset er for erfaringskonsulenter som er i arbeid, og ikke har gjennomført MB-programmet. Andre er også velkommen til å søke. Formålet er å gjøre den enkelte tryggere i sin rolle på...