Vi får folk i arbeid

Det finnes ikke én vei tilbake til arbeidslivet som passer for alle. Det er derfor ALF har tilbud som dekker mange forskjellige behov. Vi samarbeider med både det offentlige og det private næringslivet. Når vi ser nødvendighet for nye løsninger mot arbeidsmarkedet, utvikler vi nye, gode løsninger. Slik at våre deltagere skal komme ut i ordinært arbeidsliv.

I over to tiår har Senter for arbeidslivsforberedelse – ALF – vært først med de beste løsningene. Våre metoder har inspirert arbeidslivsrettede tiltak over hele landet. Vi var først ute med tiltak som gatemagasinet Megafon og Dagsverket til erfaringskonsulent-kurs. ALF består av fagfolk med lang erfaring med rehabilitering for mennesker som av ulike grunner har havnet utenfor arbeidslivet.

ALF får folk i arbeid.


— O —