Velg en side

For arbeidssøkere

For arbeidsgiver

ALF logo

ALF’s jubileumskonferanse

Vi fyller 25 år, og gleder oss til å samle gode samarbeidspartnere og venner. Konferansen fokuserer på to av våre kjernesaker: «Ungt utenforskap» og «Rusavhengige som arbeidskraftsressurs».

Vi får folk i arbeid

ALF as har i mer enn to desennier gitt mennesker utenfor arbeidslivet en mulighet til å realisere seg selv som arbeidstaker. Det være seg hjelp til å komme ut i et ordinært arbeidsforhold, et tilbud om tilrettelagt arbeid eller arbeid på dag til dag basis.
Gjennom vårt arbeid har mange fått en ny arbeidsplass, og mange bedrifter har rekruttert gode medarbeidere som ønsker å bidra i samfunnet.

Ingen mennesker er like, derfor har ALF as initiert og bidratt til utvikling av nye tilbud og metoder for å bistå mennesker i å nå sine mål. Alle kan når forutsetningene er de rette. Vi setter vår stolthet i å møte mennesker som individ slik at den enkelte selv kan utvikle sine muligheter.

Vårt ansvar

Bærekraft

Vi er stolt av å bidra til FNs bærekraftsmål om å «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder (mål nr. 3)» og «Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle (mål nr. 8)».
Vi er også opptatt av bærekraft i all vår produksjon i valg av materialer til våre produkter og bruk av kortreist mat på vårt hotell og kantiner.

Våre etiske retningslinjer

Vi har utarbeidet egne etiske retningslinjer for alle deler av virksomheten som kan oppsummeres i at ALF as er livssynsnøytral, politisk uavhengig, og har et humanistisk menneskesyn.
Den enkelte medarbeiders handlinger skal gjenspeile vår felles etikk, og gjennom dette bidra til å skape et godt faglig arbeid i hele organisasjonen.

Kvalitetsstandard

ALF as er opptatt av kvalitet i alle ledd, og er sertifisert gjennom European Quality in Social Services – EQUASS. Et kvalitetssikringssystem utviklet spesielt for vår bransje.

Vårt mål

Vårt mål er at alle som ønsker det skal få mulighet til å bidra i samfunnet, og realisere seg selv som arbeidstaker. Vi opplever at ønsket om å bidra, ønsket om ikke å være til byrde i samfunnet er sterkt hos de som kommer til oss. Forutsetningene kan være ulike, og vårt mål er at alle skal få muligheten til å bidra ut fra den enkeltes forutsetninger.

Deltakelse i arbeidslivet gir økt livskvalitet.

For mange kan det av ulike årsaker være vanskelig å nå opp i konkurransen på arbeidsmarkedet. En ansettelse medfører et stort ansvar for en arbeidsgiver, og mange kan være redd for å ansette mennesker med en annerledes bakgrunn og CV. Vårt mål er å bidra til gode rekrutteringsprosesser og muligheter for en god match. For å trygge både arbeidsgiver og arbeidstaker følger vi opp også etter ansettelsen og gir veiledning for begge parter for å sikre at matchen forblir god, og at arbeidsforhold blir varig og godt.

Vi skal være der i de vanskelige overgangene.

Hvor og når?

19.09.

ALF's 25-års jubileumskonferanse på USF Verftet

Vi fyller 25 år, og gleder oss til å samle gode samarbeidspartnere og venner av ALF. På konferansen setter vi fokus på to av våre kjernesaker: «Ungt utenforskap» og «Rusavhengige som arbeidskraftsressurs». Bli med og hør spennende foredrag, og bli bedre kjent med ALF as!

2024

Via ALF

Arbeidsrettet program for mennesker som er på vei til å etablere seg i et rusfritt liv og er klar for arbeid. Les mer om hva dette er eller last ned vårt søknadsskjema.  Finn ut mer

Et brev fra daglig leder

Vi får folk i arbeid er slagordet vårt i ALF as. Alle skal få en mulighet til å realisere seg selv som arbeidstaker, en mulighet til å bidra i samfunnet.

Forutsetningene våre er ulike. For noen går det strake veien fra grunnskole via videre utdanning og ut i jobb. For andre er veien mer kronglete med utfordringer av ulike slag. Og enkelte opplever også at det dukker opp uforutsette utfordringer underveis.

Uansett hvordan veien har vært, så ønsker vi å gi mennesker en mulighet til å bidra ut fra de forutsetninger den enkelte har akkurat her og nå. For å møte disse ulike utfordringene har vi gjennom mer enn 20 år utviklet ulike tilbud for mennesker som står utenfor det ordinære arbeidslivet.

Alle har noe å bidra med. Vi hjelper den enkelte med å finne og utvikle sine egne ressurser, til å velge veien videre. Det kan være strategier og forberedelse til videre utdanning eller en vei ut i yrkeslivet som ordinær arbeidstaker. Dersom det ordinære arbeidslivet av helsemessige grunner kan være vanskelig er det en mulighet med en tilrettelagt arbeidsplass her hos oss der arbeidsdagen og oppgaver tilpasses den enkelte. For den som har en utfordring med rus er det mulig å bidra på dager som er gode i Dagsverket.

Erfaringer gjennom livet gir kompetanse. Hos oss utdannes det hvert år et kull av medarbeidere med brukererfaring gjennom vårt MB-program. Dette er mennesker som med bakgrunn fra egen erfaring som brukere av tjenester innen rus og psykisk helse går ut i arbeid i ulike tjenester som erfaringskonsulenter.

Vi ønsker å bidra til at hver enkelt skal finne sin vei og å få mulighet til å bidra ut fra sine forutsetning, derfor samarbeider vi også godt med andre tjenester som Nav, kommune, ulike helsetjenester, kriminalomsorgen og andre.

Vi liker å møte mennesker, så ta gjerne kontakt med oss for en nærmere prat hvis du eller noen du kjenner tenker at vi i ALF as har noe som kan hjelpe på veien. Alle våre tilbud er presentert her på hjemmesiden vår, men et personlig møte eller en telefonsamtale kan være både nyttig og hyggelig.

Med vennlig hilsen,

ALF AS portrettbilde Liv Hasås

Liv Hasås

Daglig leder

Våre viktigste samarbeidspartnere