Velg en side

For

arbeidssøkere

 

ALF logo

Ser du etter en jobb?

ALF bistår mennesker med å få jobb eller komme tilbake til arbeidslivet. Vi samarbeider aktivt med lokalt næringsliv, både private og offentlige arbeidsgivere.

Vi tilbyr

Ønsker du deg en vanlig jobb?

Er du arbeidssøkende med støtte fra NAV, og føler at du trenger litt hjelp for å komme i gang?

Har du uføretrygd, men ønsker å arbeide?

Hos oss kan du få et tilrettelagt arbeid hvor du kan bidra i forhold til dine ressurser.

Strever du med rus, men ønsker deg arbeid?

Har du problemer med rus, men har lyst på en jobb? I Dagsverket kan du møte opp de dagene du sev ønsker.

Aurora

Bistand til kvinner

Aurora er et tilbud til kvinner før, under eller etter straffegjennomføring, i samarbeid med kriminalomsorgen. 

Program og prosjekter

Aurora, MB-programmet, Via ALF Internasjonalt samarbeid.

lærlinger og lærekandidater

Bistand til gjennomføring av læreløp. Lærling og lærekandidat

Ønsker du deg en vanlig jobb?

Er du arbeidssøkende med støtte fra NAV, og føler at du trenger litt hjelp for å komme i gang?

Hos ALF kan du få karriereveiledning, arbeidstrening og/eller hjelp til å finne den rette arbeidsplassen.

Har du erfaring fra psykisk helsevern, kanskje du ønsker å bli en Medarbeider med brukererfaring? Da kontakter du vårt MB-program.

Hvordan få plass:

Kontakt din NAV-saksbehandler som kan henvise deg og kom gjerne på en omvisning for å se hvordan vi har det.

For mer info:

Silje Bolstad

Fagleder

Telefon: 47 48 93 79

Strever du med rus, men ønsker deg arbeid?

Har du problemer med rus, men har lyst på en jobb? ALF as flere muligheter også for deg. 

I Dagsverket kan du møte opp de dagene du selv ønsker. Kommer det for mange, så trekker vi lodd. Her kan du tjene 200 kroner per dag i et godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver. 

For mer info:

Jostein Hansen

Fagleder

Telefon: 93 01 29 16

Har du uføretrygd, men ønsker å arbeide?

Har du uføretrygd, men ønsker å arbeide? 

Har du en uføretrygd, men føler at du har mer å gi? 

Hos oss kan du få et tilrettelagt arbeid hvor du kan bidra i forhold til dine ressurser. 

Om du ønsker kan vi også hjelpe det mot et ordinært arbeid. 

Vi har flere interne arbeidsplasser, med oppgaver innen søm, kantine, butikksnekkerverksted og gårdsarbeid. 

Vi finner også arbeidsplasser i ordinære bedrifter til deg som dette passer for. 

Du beholder din uføretrygd og mottar i tillegg en bonuslønn. 

Hvordan får plass: 

Kontakt din kontaktperson i psykisk helse, din fastlege, DPS eller ditt NAV-kontor og send en søknad på vårt søknadsskjema.

For mer info:

Åse Holst

Fagleder

Telefon: 930 27 362

OK-AMB lærlinger og lærekandidater

OK-AMB er forkortelse for Opplæringskontoret for Arbeidsmarkedsbedriftene. OK-AMB skal legge til rette for en god læreprosess, slik at flest mulig får sjansen til å tilegne seg kompetanse innen det yrket de ønsker.

OK-AMB er tverrfaglig og kan ta inn søkere til fagopplæring i alle fag.
Målgruppen er ungdommer som har utfordringer med å sluttføre opplæringstiden på egen hånd. Både lærlingekandidater og ordinære lærlinger er aktuell for OK AMB. OK AMB har nært samarbeid med Hordaland fylkeskommune/opplæringsavdeling.

For mer info:

Astrid Bjøru

Jobbkonsulent

Telefon: 93 02 35 21