Ønsker du deg en vanlig jobb?

Er du arbeidssøkende med støtte fra NAV, og føler at du trenger litt hjelp for å komme i gang?

Hos ALF kan du få karriereveiledning, arbeidstrening og/eller hjelp til å finne den rette arbeidsplassen.

Har du erfaring fra psykisk helsevern, kanskje du ønsker å bli en Medarbeider med brukererfaring? Da kontakter du vårt MB-program.

Hvordan få plass:

Kontakt din NAV-saksbehandler som kan henvise deg og kom gjerne på en omvisning for å se hvordan vi har det.


OK-AMB for lærlinger og lærekandidater

OK-AMB er forkortelse av Opplæringskontoret Arbeidsmarkedsbedriftene. OK-AMB skal legge til rette for en god læreprosess, slik at flest mulig får sjansen til å tilegne seg kompetanse innen det yrket de ønsker.

OK-AMB er tverrfaglig og kan ta inn søkere til fagopplæring i alle fag.
Målgruppen er ungdommer som har utfordringer med å sluttføre opplæringstiden på egen hånd. Både lærlingekandidater og ordinære lærlinger er aktuell for OK AMB. OK AMB har nært samarbeid med Hordaland fylkeskommune/opplæringsavdeling.

Finn ut mer her.


Strever du med rus, men ønsker deg arbeid?

Har du problemer med rus, men har lyst på en jobb? ALF flere muligheter også for deg.

I Dagsverket kan du møte opp de dagene du sev ønsker. Kommer det for mange, så trekker vi lodd. Her kan du tjene 200 kroner per dag i et godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver.

Eller du kan selge gatemagasinet Megafon. Du kjøper magasinet av oss for 50 kroner per stk. og selger dem videre for kroner 100,-. Du styrer selv din egen arbeidstid og hvor mye du skal jobbe. Inntekten er ikke skattepliktig.

Hvordan få plass:

Møt opp og snakk med arbeidslederne i Dagsverket.


Har du uføretrygd, men ønsker å arbeide?

Har du en uføretrygd, men føler at du har mer å gi?

Hos oss kan du få et tilrettelagt arbeid hvor du kan bidra i forhold til dine ressurser.

Om du ønsker kan vi også hjelpe det mot et ordinært arbeid.

Vi har flere interne arbeidsplasser, med oppgaver innen søm, vaskeri, kantine, butikk og snekkerverksted.

Vi finner også arbeidsplasser i ordinære bedrifter til deg som dette passer for.

Du kan beholde din uføretrygd eller setter den på vent for en periode.

Hvordan får plass:

Kontakt din kontaktperson i psykisk helse, din fastlege, DPS eller ditt NAV-kontor.