Velg en side

For arbeidsgivere

 

Rekruttering

Praksisplasser

ALF logo

Ser du etter en ny medarbeider?

ALF bistår bedrifter med rekruttering av nye medarbeidere og hjelper mennesker med å komme tilbake til arbeidslivet. Vi samarbeider aktivt med lokalt næringsliv, både private og offentlige arbeidsgivere.

Bli med oss og få gode medarbeidere samtidig som deres bedrift tar et samfunnsansvar.

Vi tilbyr

Rekruttering

Bruk oss som din rekrutteringspartner og du får bedre kjennskap til menneskene du ansetter enn ved noen annen form for rekruttering.

Praksisplasser

Vi søker nye samarbeidspartnere som både kan og ønsker å ta imot praksiskandidater for kortere eller lengre perioder i arbeidstrening.

lærlinger og lærekandidater

Trenger dere rådgivning og veiledning tilknyttet sosialfaglige utfordringer i tilknytning til lærlingeløp

Ringer i Vannet

En rekrutteringsstrategi som kobler mennesker utenfor arbeidslivet og arbeidsgivere

Rekruttering

Bruk oss som din rekrutteringspartner og du får bedre kjennskap til menneskene du ansetter enn ved noen annen form for rekruttering.

For mer info:

Silje Bolstad

Fagleder

Telefon: 47 48 93 79

Praksisplasser

ALF as er også alltid på jakt etter nye samarbeidspartnere som både kan og ønsker å ta imot praksiskandidater for kortere eller lengre perioder i arbeidstrening.

Et samarbeid med ALF as bygger på kvalitet og kompetanse. Vi kan NAV-systemet, og vi følger våre kandidater tett opp. Hvis dere tar utfordringen, hjelper vi dere med å lykkes.

For mer info:

Silje Bolstad

Fagleder

Telefon: 47 48 93 79

OK-AMB lærlinger og lærekandidater

Trenger dere rådgivning og veiledning tilknyttet sosialfaglige utfordringer i tilknytning til lærlingeløp ta gjerne kontakt. Har dere mulighet til å ta imot lærlingeplasser og ønsker å samarbeide med gode samarbeidspartnere så ta kontakt.

For mer info:

Astrid Bjøru

Jobbkonsulent

Telefon: 93 02 35 21

Ringer i Vannet

  • En rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.
  • Tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.
  • Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.
  • Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar.
  • Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.

For mer info:

Resepsjon

Telefon: 53 00 22 00