Ser du etter en ny medarbeider?

ALF bistår bedrifter med rekruttering av nye medarbeidere og hjelper mennesker med å komme tilbake til arbeidslivet. Vi samarbeider aktivt med lokalt næringsliv, både private og offentlige arbeidsgivere.

Rekruttering

Bruk oss som din rekrutteringspartner og du får bedre kjennskap til menneskene du ansetter enn ved noen annen form for rekruttering.

Vi hjelper dere også med å innfri delmål 2 i IA-avtalen: alle IA-bedrifter har krav og mål om å ta samfunnsansvar og gi muligheter til personer med ulike utfordringer på arbeidsmarkedet.

Bistand til sykefraværsoppfølging

Vi kan bistå din bedrift med sykefraværsoppfølging av ansatte gjennom verktøyet vip24.

Praksisplasser

ALF as er også alltid på jakt etter nye samarbeidspartnere som både kan og ønsker å ta imot praksiskandidater for kortere eller lengre perioder i arbeidstrening.

Et samarbeid med ALF as bygger på kvalitet og kompetanse. Vi kan NAV-systemet, og vi følger våre kandidater tett opp. Hvis dere tar utfordringen, hjelper vi dere med å lykkes.

OK-AMB Lærlinger og lærekandidater

Trenger dere rådgivning og veiledning tilknyttet sosialfaglige utfordringer i tilknytning til lærlingeløp ta gjerne kontakt. Har dere mulighet til å ta imot lærlingeplasser og ønsker å samarbeide med gode samarbeidspartnere så ta kontakt.

Bli med oss og få gode medarbeidere samtidig som deres bedrift tar et samfunnsansvar.


Kontakt oss for nærmere informasjon

Din kontaktinfo

Hvordan kan vi hjelpe?