ALF as, Senter for arbeidslivsforberedelse gir mennesker en ny mulighet i arbeidslivet og er en innovativ og leveringsdyktig samarbeidspart innen rehabilitering av mennesker med psykiske lidelser og sosialt eller rusrelaterte problemer.

ALF tilbyr karriereveiledning for enkeltpersoner eller skoleklasser, og bistår næringslivet i rekruttering av nye medarbeidere.

Vi har en stab av godt motiverte medarbeidere med høy faglig kompetanse og blikk for løsninger.
Vi skaper de gode løsningene sammen med våre samarbeidspartnere i Bergens næringsliv, NAV, Bergen kommune, Kriminalomsorgen og andre aktører innen behandling og rehabilitering.

Styre og ledelse

ALF as, Senter for arbeidslivforberedelse er eiet av Bergen kommune.
Daglig leder er Liv Hasås.

Styret

Leder: Erik Abrahamsen
Nestleder: Stian Skår Ludvigsen
Representanter: Vigdis Ravnøy, Elisabeth Leirgul, Andreas Madsen Berg
Ansattrepresentant: Jostein Hansen

Oversikt over avdelinger

Vår visjon

ALF skal legge til rette for at den enkelte skal finne og utvikle egne muligheter på veien til arbeidslivet.


— O —