Velg en side

VTA

Varig tilrettelagt arbeid 

 

Søknadsskjema VTA

VTA-avdelinger

ALF logo

Målgruppe

Varig tilrettelagt arbeid tilbys personer med en langvarig psykisk lidelse, som har søkt om – eller fått innvilget – uføretrygd. Tilbudet drives hovedsaklig i samarbeid med Bergen kommune, men NAV er også inne med 29 av rundt 110 plasser. I tillegg til uføretrygd mottar den enkelte en bonuslønn. I 2021 utgjør lønnen kr 39,- per time. Lønnen er skattepliktig.

Mer om tiltaket

En tilrettelagt arbeidsplass, enten i ALFs egne verksteder eller ute i eksterne bedrifter, gir en tilhørighet til arbeidslivet og muligheter for tilfriskning. Målet er ikke først og fremst å komme i ordinært arbeid, men for enkelte er dette både en mulighet og en realitet.

VTA er et arbeidstilbud med fokus på den enkeltes ressurser. Vi ønsker at den enkelte skal oppleve mestringsfølelse og økt livskvalitet gjennom arbeid og sosialt fellesskap. Alle våre tiltak krever en viss arbeidsevne. Målgruppen omfatter også personer med rusproblematikk/psykiatri.

Det inngås skriftlig kontrakt med alle arbeidstakerne, med en måneds prøvetid.

De siste årene har vi hatt en økt innsøking av yngre uføretrygdede. Disse blir spesielt fulgt opp med tanke på eventuell videreføring til ordinært arbeid på sikt.

Innsøking

Arbeidstakerne i våre tilrettelagte arbeidstilbud søker direkte til ALF i samarbeid med sin kontaktperson innen psykisk helse, DPS, NAV, fastlege eller andre. Det er et krav for inntak at man har en kontakt i helsetjenesten. Arbeidstid avtales etter  arbeidsevne og innenfor rammene for normalarbeidstid.  Arbeidshverdagen legges så tett opp mot en vanlig arbeidsdag som mulig. Alle arbeidstakerne får oppfølging av sin kontakt på arbeidsplassen og har evaluering med sin faste kontakt minst en gang i året.

Arbeidsklær dekkes av ALF. Reiseutgifter dekkes ikke.

For mer info:

Åse Holst

Fagleder

Telefon: 930 27 362

ALF VTA søknadsskjema

Kontakt Oss

Våre VTA avdelinger

Vi har mange forskjellige arbeidsplasser og arbeidsmuligheter, om det skulle være i våre lokaler, ute i en ordinær bedrift, eller på en gård.

Verkstedet

Vi har et godt utstyrt og moderne trevareverksted.

ALF i andre

Her jobber vi med tekstil, glasskunst og lager mat i felleskantinen.

ALF-butikken

Her finner du mulighet til å selve våre produkter.

Enkeltarbeidsplasser

Om du ønsker arbeid i en annen bedrift eller organisasjon.

Framnes Gård

Gårdsarbeid er kjekt og en spennende mulighet for den rette.

Verkstedet

Verkstedet holder til i Klaus Hanssensvei 22, sammen med resten av ALF, og produserer etter bestilling ulike produkter i tre. Verkstedet leverer også bord og benker til parker, barnehager og andre utearealer.

For salg i ALF butikken lages bl.a. vugger til både barn og dukker, skjærefjøler og serveringsfat mm.

Arbeidet tilpasses og tilrettelegges slik at arbeidstakerne i avdelingen kan delta aktivt i planlegging og produksjon, og få utviklet sin kompetanse innen trearbeid.

Avdelingen har også en utegruppe som utfører oppgaver for private og kommunale oppdragsgivere.

Lunsj serveres hver dag.

For mer info:

Morten Hafstad

Arbeidsleder

Telefon: 41 23 13 97

ALF i Andre

ALF i andre er en av våre  avdelinger som tilbyr interne arbeidsplasser med en rekke ulike oppgaver:

  • Tekstilverksted som produserer ulike typer interiørartikler for kunder og ALF-butikken
  • Gardinsøm og annen produksjon på bestilling
  • Produksjon av tovede produkter
  • Glassfusingsverksted
  • Rulling av tøy for Klosterhagen hotell
  • Pressing av servietter for restaurant

Avdelingen er også ansvarlig for drift av ALF-butikken i Strandgaten og personalkantinen i Klaus Hanssens vei.

Lunsj serveres hver dag.

For mer info:

Marianne Arnesen

Arbeidsleder

Telefon: 930 23 588

ALF-butikken

ALF-Butikken holder til i Strandgaten 77.

Her selges alle produktene som lages i de ulike avdelingene i ALF as. Dette er også arbeidsplass for 2-4 arbeidstakere sammen med en arbeidsleder.

Åpningstider:

Mandag-fredag: 10:00-17:00
Lørdag:   10:00-15:00

For mer info:

Marianne Arnesen

Arbeidsleder

Telefon: 922 72 290

Framnes gård

Framnes gård på Kalandseidet drives av gårdens eier som tar imot inntil 5 arbeidstakere fra ALF as fire dager i uken. Arbeidsoppgavene varierer mellom smådyrstell, vedhogst og annet gårdsarbeid. Gården har et rolig arbeidsmiljø der arbeidstakerne får være mye ute i frisk luft. Det serveres lunsj hver dag.

Arbeidsklær dekkes av ALF as.

For mer info:

Solveig Lilletvedt

Framnes Gård

Telefon: 480 56 594

Enkeltarbeidsplasser

Enkeltarbeidsplasser er et tilbud til dem som mestrer en arbeidssituasjon ute i en ordinær bedrift gjennom VTA tiltaket. Det inngås avtaler om tilrettelagt arbeid i en privat bedrift eller offentlig etat som er tilpasset den enkeltes erfaring og ønsker. Det etableres et kontaktnettverk på arbeidsplassen og med ALF. Vi samarbeider med arbeidstaker og den enkelte bedrift om hvordan arbeidsdagen legges opp, arbeidsoppgaver og oppfølging. Ansettelsesforholdet er til ALF, og arbeidstaker følges opp av en av våre jobbkonsulenter.

Arbeidstøy dekkes av ALF.

For mer info:

Åse Holst

Fagleder

Telefon: 930 27 362