Velg en side

AFT

Arbeidsforberedende trening

 

Innsøking AFT

AFT-avdelinger

ALF logo

Målgruppe

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv. 

Mer om tiltaket

ALF as har totalt 60 AFT-plasser fordelt på eksterne og interne arenaer.

Alle internavdelingene, med unntak av Klosterhagen Hotell, holder til i Klaus Hanssens vei 22. Arbeidstiden er fra kl. 08:00-15:00 hver dag, men med mulighet for individuell tilpasning. Målet er videreføring til ordinært arbeid eller utdanning. Våre arbeidstreningstiltak driftes på oppdrag fra NAV.

Innsøking

Inntak skjer gjennom henvisning fra NAV. Ved ønske kan søkere ta kontakt for informasjon og en omvisning i forkant av henvisning. Gjerne sammen med sin kontakt hos NAV, slik at oppstart og mål for deltakelse kan planlegges på en best mulig måte.

Deltaker kan være i tiltaket inntil et år. I særskilte tilfeller kan perioden forlenges opptil to år.

MB-programmet har egne innsøkingsrutiner og arbeidstid. Se mer om dette her.

For mer info:

Silje Bolstad

Fagleder

Telefon: 47 48 93 79

Mer om AFT (NAV sider)

Kontakt Oss

Våre AFT avdelinger

Vi har mange spennende interne arbeidsplasser, enten det er i vårt eget hotell, programmering eller utearbeid. Vi samarbeider også med mange spennende bedrifter om praksisplasser ute i det ordinære arbeidslivet.

Klosterhagen hotell

Vår flotte arbeidstreningshotell, med mange spennende oppgaver.

IT & grafisk

Her jobber vi med design og IT, og andre tilsvarende oppgaver.

Drift og vedlikehold

Et tilbud til personer som ønsker å jobbe med praktiske oppgaver.

Medarbeider med brukererfaring

MB-programmet kvalifiserer deltakere til å arbeide som hjelpere.

Klosterhagen hotell

Klosterhagen Hotell er et AFT-tiltak i regi av ALF. Hotellet gir mulighet for arbeidstrening innen ulike områder som kjøkken, resepsjon og kundebehandling, renhold, servering, tilrettelegging for kurs og konferanser samt vedlikehold og vaktmestertjenester. 

Klosterhagen Hotell har plass til 20 deltakere. Klosterhagen drives som et vanlig hotell med 15 rom, frokostservering med hjemmelaget mat, og en liten kursavdeling hvor det også serveres varm lunsj. Deltakerne opparbeider seg kompetanse innen alle avdelingene i hotellet, men kan også spesialisere seg for arbeid i ett av disse områdene.

Klosterhagen Hotell er godkjent lærebedrift i kokkefaget og renholdsfaget.

Hotellet har flere ganger blitt tildelt priser fra Tripadvisor etter svært gode tilbakemeldinger fra våre gjester. 

Vi har et godt samarbeid med andre overnattingsinstitusjoner og andre aktører innen hotell og restaurantbransjen hvor våre deltakere får utvidet praksis og fremtidige ansettelser.

For mer info:

Bente Kuven Osland

Avdelingsleder

Telefon: 93 02 35 41

IT & grafisk

Vår avdeling IT & Grafisk gir opplæring og trening til deg som ønsker å få bedre innsikt i programmering, UX-design og/eller grafisk design. Her har vi plass til 8 – 12 deltagere.

To ganger i året starter avdelingen opp med vårt Utviklerkurs for personer med interesse for koding, teknologi og nettside-bygging. Kurset krever ingen forhåndskunnskaper og går fra nybegynner til viderekommen, men krever motivasjon for faget og at du er lærevillig. Temaene som blir behandlet er sosiale verktøy, Front-end, Back-end, IT basis og digitale verktøy. Kurset krever to dager oppmøte på ALF, og en dag eget arbeid mellom øktene hjemme eller hos ALF. Kurset går over 4 måneder, før du starter opp i en praksis innen ditt ønsket yrkesområde.

På vår grafiske avdeling jobber vi med Adobe-programvarene Photoshop, InDesign og Illustrator. Her er arbeidsoppgavene innen grafisk design og produksjon av profileringsmateriell. Arbeidstrening på Grafisk egner seg for deg som har interesse for kreative fag, som enten har eller ønsker å utvikle ferdigheter innen visuell design, produksjon av tekst og bildebehandling. Det er også muligheter til oppgaver innen IKT.

Avdelingen har stort fokus på veiledning mot jobb eller utdanning, og kompetanseøkning per digitale kurs innenfor jobbsøk og ønsket yrkesområde. Er du en gamer kan vi og hjelpe deg med å omdanne spill-interesse til kompetanse, og vi er med på å dokumentere og avklare selvlært datakompetanse/ ferdigheter og få sjekket denne ut mot arbeidslivet.

For mer info:

Berit Burmester

Jobbkonsulent

Telefon: 94 16 70 71

Drift og vedlikehold

Et tilbud til personer som ønsker å jobbe med praktiske oppgaver. Gruppen gir gode forutsetning for å jobbe manuelt, praktisk og teknisk, med stor vekt på ergonomi og arbeidslære. Det vil også legges vekt på teknisk opplæring og bruk av relevant utstyr i forbindelse med oppdrag for kunder innen facility management.

Drift og vedlikeholdsgruppen påtar seg ulike oppdrag for kommunen og private bedrifter, borettslag mv. Arbeidsoppgavene er varierte og veksler mellom ulike typer grøntarbeid, trefelling og rydding mv. og tømming av lokaler og transport. Forefallende praktisk arbeid av forskjellig slag. Deltakerne får praktisk erfaring og kompetanse i ulike arbeidsoppgaver innen facility management. Det tilbys også kurs i bruk av motorsag, ryddesag og lift for dem som ønsker dette. Det fokuseres på kvalitet i arbeidet, leveringsdyktighet og kundebehandling.

For mer info:

Jostein Hansen

Fagleder

Telefon: 93 01 29 16

Medarbeider med brukererfaring (MB)

MB-programmet kvalifiserer deltakere til å arbeide som hjelpere i tverrfaglig rehabiliteringsarbeid innen fagfeltet psykisk helse og rusomsorg.