Velg en side

Kvalitetssikring

 

EQUASS

IK-Mat

ALF logo

EQUASS

European Quality in Social Services

European Quality in Social Services (EQUASS) er et initiativ fra European Platform for Rehabilitation (EPR). EQUASS tilbyr tjenester innen utvikling, promotering, anerkjennelse og sertifisering i tråd med de europeiske kravene for kvalitet på sosiale tjenester. EQUASS har til hensikt å styrke sosial- og velferdssektoren ved å engasjere tjenesteleverandører i kvalitetsikring, kontinuerlig forbedring, læring og utvikling.
Overordnet målsetting er å bidra til en sosial- og velferdssektor i Europa hvor tjenester med høy kvalitet sikrer og fremmer inkludering og god livskvalitet for mottagerne av sosial- og velferdstjenester.
Kvalitetssystemet sikrer en helhetlig tilnærming basert på kvalitetskriterier innen følgende tema; Lederskap, Ansatte, Rettigheter, Etikk, Partnerskap, Deltakelse, Individfokus, Helhetstanke, Resultatfokus og Kontinuerlig forbedring.
Innenfor disse kriteriene er det til sammen 75 resultatindikatorer.
Systemet revideres ved en årlig egenrapportering og hvert 3. år gjennomgås systemet av en ekstern revisor.
For tjenesteleverandører innen sosial- og velferdssektoren gir EQUASS tilgang til en ekstern evalueringsprosess på et europeisk nivå. Sertifiseringen gjør tjenesteleverandøren i stand til å dokumentere kvaliteten på sine tjenester overfor tjenestemottakere og andre interesseparter.
I ALF as har vi brutt ned kriteriene i fokusområder, og hver enkelt avdeling jobber med de kvalitetskriteriene som er aktuelle for sin avdeling (VTA, AFT, Dagsverket, AURORA, Administrasjon og Ledelse) Noe er likt for alle avdelinger og noe er spesifikt for den enkelte avdeling. Vi har laget egne evalueringsskjema og utsjekkspunkter i henhold til årshjul.
I tillegg til eQuass blir også Klosterhagen hotell kvalitetssikret i henhold til Miljøfyrårn. Dette systemet har mer fokus på bærekraft, innkjøpsrutiner og miljø enn det eQuass har, selv om noe er likt i begge systemene.

Miljøfyrtårn

ALF as er sertifisert Miljøfyrtårn. Dette innebærer at vi kontinuerlig arbeider med å forbedre avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og arbeidsmiljø som gir en miljøvennlig drift.

Dette igjen gir gode forutsetninger for å kunne  oppnå flere av FN´s bærekraftmål vi har fokus på. Les mer og link: https://www.miljofyrtarn.no/

Ik-Mat

IK-Mat er en samling av rutiner bedriften må ha for at regelverket skal etterleves og maten produseres under trygge omgivelser. Gode rutiner for renhold, personlig hygiene og kjøletemperaturer er grunnforutsetninger for god mattrygghet.