Velg en side

Dagsverket

 

Hvordan delta?

Om Dagsverket

ALF logo

Målgruppe

Dagsverket er et lavterskel arbeidstilbud for rusavhengige.

Mer om tiltaket

Vi tilbyr en arena som gir den enkelte deltager mulighet til å realisere seg som arbeidstaker og prøve ut sin arbeidskapasitet. Vi tilrettelegger for et arbeidstilbud med høy grad av fleksibilitet, med mulighet for å kunne utføre arbeid uten langsiktige forpliktelser.

Realiser deg som arbeidstaker

En trivelig arbeidsplass
Dagsverket skal være en sikker, trygg og trivelig arbeidsplass, med et godt arbeidsmiljø for alle.

Ikke rusfri?
Det er ikke nødvendig å være rusfri for å jobbe her.
Vi forventer likevel at alle er i god nok form til å jobbe og at ens rustilstand ikke er til sjenanse for andre. Vi tilpasser arbeidet så godt som mulig for den enkelte, og forventer at alle prøver så godt som de kan.

  • Arbeidsleder vil vurdere den enkeltes rustilstand/arbeidsførhet i forhold til det arbeidet som skal utføres.
  • Oppmøte gir ikke automatisk rett til arbeid.
  • Deltakerne blir lønnet på timebasis med utbetaling ved endt dag.

Kontakt Oss

Dagsverket

Dagsverket i ALF har til hensikt å gi mennesker som står et stykke unna det ordinære arbeidslivet, på grunn av rusproblematikk, en mulighet til å realisere seg selv som arbeidstaker.

Dagsverket ble opprettet i 2004 og var det første tilbudet i sitt slag i Norge. Dagsverket tilbyr arbeid på dags-/timebasis for dem som melder seg den aktuelle dagen. Deltakerne får utbetalt en kontantlønn på kr. 50,- per time ved arbeidsdagens slutt.

Arbeidsoppgaver

Dagsverket tilbyr flere, varierte arbeidsoppgaver:

  • Utearbeid
    Dagsverkets utegrupper driver blant annet grøntpleie, rydding og bortkjøring av søppel.
  • Vaskeriet
    Vaskeriet vasker blant annet sengetøy og håndklær for Klosterhagen hotell,  samt arbeidstøy og mopper for ulike private firma.

Fremmøte:
Mandag-fredag
Vi åpner kl. 08:00

Arbeidstid:
09:00-13:00

Antall Plasser:
10

Arbeidsoppgaver:
Vaskeri
Rydding/diverse

Fremmøte:
Mandag-fredag
Vi åpner kl. 09:00

Arbeidstid:
10:00-14:00

Antall Plasser:
5

Arbeidsoppgaver:
Rydding/diverse

Fremmøte:
Mandag – fredag
Fremmøte kl. 09:30

Arbeidstid:
10:00-14:00

Antall Plasser:
10

Arbeidsoppgaver:
Rydding/diverse

Fremmøte:
Torsdag

Arbeidstid:
09:30-13:30

Antall Plasser:
10

Arbeidsoppgaver:
Rydding/diverse

For mer info:

Jostein Hansen

Fagleder

Telefon: 93 01 29 16

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

ND er et tilbud til personer som begår narkotikarelatert kriminalitet om å sone betinget fengsel med vilkår om å gjennomføre narkotikaprogram med domstolskontroll. Det er en straffegjennomføring i frihet der man i tillegg til å forebygge ny kriminalitet, legger til rette for endring hos den domfelte gjennom ulike hjelpe- og behandlingstilbud. 

ALF tilbyr arbeidstrening for deltakere under ND med tilsvarende arbeidsoppgaver som drift- og vedlikeholdsgruppen. Dvs. diverse forefallende utearbeid og praktiske oppdrag for kunder. Deltakere i ND kan få arbeidstrening gjennom ALF to ganger per uke. 

Innsøking skjer gjennom Kriminalomsorgen 

For mer info:

Jostein Hansen

Fagleder

Telefon: 93 01 29 16