ALF tilbyr ulike løsninger for ulike mennesker. Felles for alle er målet om å få folk i arbeid.

Hos oss finner du NAV-tiltakene Arbeidsforbredende Trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Vi har et eget utdanningsprogram for Medarbeidere med brukererfaring (MB), og et eget oppfølgingstilbud for kvinner før, under og etter soning i kvinnetiltaket Aurora.

I tillegg har vi dagtilbud for mennesker med rusutfordringer gjennom Dagsverket. Tidligere hadde vi også et lavterskeltilbud gjennom gatemagasinet Megafon, men dette er nå nedlagt.

Vi tilbyr også karriereveiledning basert på Vip24 både for ungdom i utdanningsvalg og andre som søker nye utfordringer og som har ønsker om jobbskifte . Vi tilbyr også skoler et eget program for faget Utdanningsvalg og sertifisering. https://alf.no/for-samarbeidspartnere/program-og-prosjekt/karrierekartlegging-for-ungdom/

For flyktninger har vi kurs i salg og service på oppdrag for Introduksjonssenteret i Bergen kommune.

Om dere ønsker å kjøpe gaver til besøkende/foredragsholdere til deres bedrift gå inn på vår nettbutikk; https://www.facebook.com/ALF-Butikken-398679726952752/