ALF tilbyr ulike løsninger for ulike mennesker. Felles for alle er målet om å få folk i arbeid.

Hos oss finner du NAV-tiltakene Arbeidsforbredende Trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Vi har et eget utdanningsprogram for Medarbeidere med brukererfaring (MB), og et eget oppfølgingstilbud for kvinner før, under og etter soning i kvinnetiltaket Aurora.

I tillegg har vi dagtilbud for mennesker med rusutfordringer gjennom Dagsverket og gatemagasinet Megafon.

Vi tilbyr også karriereveiledning basert på Vip24 både for ungdom i utdanningsvalg og andre som søker nye utfordringer og som har ønsker om jobbskifte . Vi tilbyr også skoler et eget program for faget Utdanningsvalg og sertifisering. https://alf.no/for-samarbeidspartnere/program-og-prosjekt/karrierekartlegging-for-ungdom/

For flyktninger har vi kurs i salg og service på oppdrag for Introduksjonssenteret i Bergen kommune.

Om dere ønsker å kjøpe gaver til besøkende/foredragsholdere til deres bedrift gå inn på vår nettbutikk; https://www.facebook.com/ALF-Butikken-398679726952752/