Velg en side

Til våre

Samarbeidspartnere

 

AFT – Arbeidsforbredende trening

VTA – Varig tilrettelagt arbeid

ALF logo

Vi tilbyr

ALF tilbyr ulike løsninger for ulike mennesker. Felles for alle er målet om å få folk i arbeid.

Mer informasjon

Hos oss finner du NAV-tiltakene Arbeidsforbredende Trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Vi har et eget utdanningsprogram for Medarbeidere med brukererfaring (MB), og et eget oppfølgingstilbud for kvinner før, under og etter soning i kvinnetiltaket Aurora.

I tillegg har vi dagtilbud for mennesker med rusutfordringer gjennom Dagsverket og Via ALF. Tidligere hadde vi også et lavterskeltilbud gjennom gatemagasinet Megafon, men dette er nå nedlagt.

Vi tilbyr også karriereveiledning basert på InFlow24 både for ungdom i utdanningsvalg og andre som søker nye utfordringer og som har ønsker om jobbskifte.

InFlow24 programmet er et refleksjons- og samtaleverktøy med fokus på hele mennesket gjennom å kartlegge verdier, interesser, personlige preferanser, og 24-timersmennesket. InFlow fremmer selvledelse og motiverer individet til å selv ta ansvar i egen karriereveilæring.

Om dere ønsker å kjøpe gaver til besøkende/foredragsholdere til deres bedrift gå inn på vår nettbutikk; https://www.facebook.com/ALF-Butikken-398679726952752/

Innsøking

Du finner informasjon om innsøking under det enkelte tiltaket, da det vil variere i forhold til hvem som er oppdragsgiver og hvem som er målgruppe for det enkelte tiltak.

Årsrapport

Kontakt Oss

Våre tiltak, prosjekt og program

VTA

Varig Tilrettelagt Arbeid for uføre.

AFT

Arbeidsforberedende trening

MB

Medarbeidere med brukererfaring

Dagsverket

Arbeid på dags-/timebasis og ND

Program og prosjekt

Aurora,  MB-programmet, Via ALF og internasonalt samarbeid

OK-AMB

For lærlinger og lærekandidater.